کیوبریک سیستم ONE

 • مشخصات فیزیکی جعبه ابزار :

  نام برند : QBRICK SYSTEM ( جعبه ابزار کیوبریک ). مدل : Qbrick One 200 Basic ابعاد بیرونی : ( ارتفاع * عرض*طول) میلیمتر 190* 385* 585. ابعاد داخلی : ( ارتفاع * عرض*طول) میلیمتر 97* 305* 519 ابعاد قطر داخلی میلیمتر : 679 ظرفیت : 15.4 لیتر تعداد محفظه : 44 عدد رنگ بندی بدنه : مشکی می باشد. جنس بدنه : پلاستیک پلی کربنات است. جنس در محصول : پلاستیکی است. قفل دارد. جنس قفل پلاستیکی. مشخصات در : دارای فضای تقسیم بندی است.
 • مشخصات فیزیکی محصول :

  برند : QBRICK SYSTEM مدل محصول : Qbrick One 200 Profi ابعاد بیرونی : ( ارتفاع * عرض*طول) میلیمتر 190* 385* 585 ابعاد داخلی : ( ارتفاع * عرض*طول) میلیمتر 97* 305* 519 ابعاد قطر داخلی : میلیمتر 679 ظرفیت : 15.4 لیتر رنگ بندی بدنه : مشکی است. جنس بدنه : پلاستیک پلی کربنات می باشد. جنس در : پلاستیکی است. مشخصات در دارای فضای تقسیم بندی قفل دارد. جنس قفل پلاستیکی می باشد.
 • مشخصات فیزیکی محصول :

  برند : QBRICK SYSTEM. ابعاد بیرونی : ( ارتفاع * عرض*طول) میلیمتر 190* 385* 585 ابعاد داخلی : ( ارتفاع * عرض*طول) میلیمتر 97* 305* 519 ابعاد قطر داخلی میلیمتر : 679 ظرفیت : 15.4 لیتر تعداد محفظه : 44 عدد  رنگ بندی بدنه : مشکی می باشد. جنس بدنه :  پلاستیک پلی کربنات است. جنس در : پلاستیکی است. قفل دارد. جنس قفل پلاستیکی است. مشخصات در : دارای فضای تقسیم بندی می باشد. ساخت کشور :  لهستان می باشد.
 • مشخصات فیزیکی محصول  :

  برند : QBRICK SYSTEM. ابعاد بیرونی ( ارتفاع * عرض*طول):  میلیمتر 320* 385* 585. ابعاد داخلی ( ارتفاع * عرض*طول) :  میلیمتر 245* 305* 519. ابعاد قطر داخلی :  میلیمتر 722. ظرفیت :  38 لیتر. تعداد محفظه :  24 عدد. جنس بدنه :  پلاستیک پلی کربنات. رنگ بندی بدنه :  مشکی . جنس در محصول :  پلاستیکی و قفل دارد. جنس قفل پلاستیکی. مشخصات در :  دارای فضای تقسیم بندی ست.  جعبه ابزار کیوبریک : ساخت کشور لهستان است.
 • مشخصات فیزیکی محصول :

  برند : QBRICK SYSTEM. ابعاد بیرونی ( ارتفاع * عرض*طول) : میلیمتر 320* 385* 585. ابعاد داخلی ( ارتفاع * عرض*طول) : میلیمتر 245* 305* 519. ابعاد قطر داخلی : میلیمتر 722. ظرفیت جعبه : 38 لیتر. رنگ بندی بدنه : مشکی. جنس بدنه : پلاستیک پلی کربنات. جنس در : پلاستیکی و قفل دارد جنس قفل پلاستیکی است. مشخصات در : دارای فضای تقسیم بندی شده. ساخت کشور :  لهستان .
 • مشخصات فیزیکی محصول :

  برند :  QBRICK SYSTEM. ابعاد بیرونی ( ارتفاع * عرض*طول):  میلیمتر 320* 385* 585. ابعاد داخلی ( ارتفاع * عرض*طول) : میلیمتر 245* 305* 519. ابعاد قطر داخلی :  میلیمتر 722. ظرفیت :  38 لیتر. تعداد محفظه :  24 عدد . رنگ بندی :  بدنه مشکی . جنس بدنه :  پلاستیک پلی کربنات . جنس در : پلاستیکی و قفل دارد. مشخصات در :  دارای فضای تقسیم بندی است. جنس قفل :  پلاستیکی می باشد. ساخت کشور :  لهستان است.
 • مشخصات فیزیکی محصول :

  برند : QBRICK SYSTEM. ابعاد بیرونی ( ارتفاع * عرض*طول) : میلیمتر 301* 385* 585. ابعاد داخلی ( ارتفاع * عرض*طول) : میلیمتر 245* 305* 519. ابعاد قطر داخلی : میلیمتر 722. ظرفیت : 38 لیتر. رنگ بندی بدنه : مشکی. جنس بدنه : پلاستیک پلی کربنات . جنس در : پلاستیکی و قفل دارد و جنس قفل پلاستیکی است. مشخصات در : دارای فضای تقسیم بندی و قفل دارد. ساخت کشور: لهستان .
 • مشخصات فیزیکی محصول :

  برند : QBRICK SYSTEM. ابعاد بیرونی ( ارتفاع * عرض*طول): میلیمتر 420* 385* 585. ابعاد داخلی ( ارتفاع * عرض*طول): میلیمتر 331* 305* 519. ابعاد قطر داخلی : میلیمتر 767. ظرفیت: 52 لیتر. تعداد محفظه : 20 عدد. رنگ بندی بدنه : مشکی. جنس بدنه : پلاستیک پلی کربنات. مشخصات در : دارای فضای تقسیم بندی و جنس در پلاستیکی قفل دارد. ساخت کشور : لهستان.
 • مشخصات فیزیکی محصول:

  برند : QBRICK SYSTEM. ابعاد بیرونی ( ارتفاع * عرض*طول): میلیمتر 420* 385* 585. ابعاد داخلی ( ارتفاع * عرض*طول): میلیمتر 331* 305* 519. ابعاد قطر داخلی : میلیمتر 767. ظرفیت : 52 لیتر. رنگ بندی بدنه : مشکی. جنس بدنه : پلاستیک پلی کربنات. جنس در : پلاستیکی و قفل دارد.جنس قفل پلاستیکی. مشخصات در : دارای فضای تقسیم بندی. جعبه ابزار کیوبریک : ساخت کشور لهستان.
 • مشخصات فیزیکی محصول :

  برند : QBRICK SYSTEM. ابعاد بیرونی ( ارتفاع * عرض*طول): میلیمتر 420* 385* 585. ابعاد داخلی ( ارتفاع * عرض*طول): میلیمتر 331* 305* 519. ابعاد قطر داخلی : میلیمتر 767. ظرفیت : 52 لیتر. تعداد محفظه : 20 عدد. رنگ بندی بدنه : مشکی. جنس بدنه : پلاستیک پلی کربنات. جنس در : پلاستیکی و قفل دارد.جنس قفل پلاستیکی است.
 • مشخصات فیزیکی محصول :

  برند : QBRICK SYSTEM. ابعاد بیرونی ( ارتفاع * عرض*طول): میلیمتر 420* 385* 585. ابعاد داخلی ( ارتفاع * عرض*طول): میلیمتر 331* 305* 519. ابعاد قطر داخلی : میلیمتر 767. ظرفیت : 52 لیتر. رنگ بندی بدنه : مشکی. جنس بدنه : پلاستیک پلی کربنات. جنس در : پلاستیکی قفل دارد و جنس قفل پلاستیکی. مشخصات در : دارای فضای تقسیم بندی. ساخت کشور :  لهستان است.
 • مشخصات فیزیکی محصول :

  مدل : QBRICK – BASIC. ابعاد ( ارتفاع * عرض*طول) : میلیمتر B200 = 585 * 385 * 190. B350 = 585 * 385 * 320. B450 = 585 * 385 * 420. جداکننده داخلی : 1 سینی. مشخصات در : ساده. رنگ بندی جعبه : مشکی – سینی مشکی. برند QBRICK : ساخت کشور لهستان.

عنوان

برگشت به بالا